За стоматолози

Новият сайт на Центъра за рентгенова диагностика "Дентал Бургас" е създаден за да улесни Вашата работа. Сайтът дава възможност да получите дигиталните рентгенови снимки на Вашите пациенти бързо, лесно и сигурно.

Видове зъбни рентгенови снимки

- Rö. gr. 
- паралелна 
- кариесна 
   диагностика
- Rö. gr. дигитална 
- синуси
- ортопантомография
    стандартна
    секторна
- телерентгенография
- темпоромандибуларни стави

За Центъра

Център за рентгенова диагностика е първият частен стоматологичен рентгенов кабинет в Бургас, открит на 29.01.2004 г.
Оборудван е с ортопантомограф, цефалостат и зъбен кугел на водещата финландска фирма Planmeca. През април 2011 г. апаратурата е изцяло обновена с дигитална техника на същата фирма.